Ansatte.

Core Services er et selskap i kontinuerlig utvikling. Vi er primært delt inn i to avdelinger, en salgsavdeling og en konsulentavdeling. Nøkkelpersoner i disse avdelingene danner grunnlaget for ledelsen i selskapet. Den flate organisasjonsstrukturen gjør oss effektive og tilpasningsdyktige.

Salgsavdeling

Helge Bukkvold

Helge Bukkvold

Selger

Mail: helge-at-coreservices.no
Telefon: 91 13 62 45

Truls Moen

Truls Moen

Selger

Mail: truls-at-coreservices.no
Telefon: 48 11 80 65

Heidi Storm Kristiansen

Heidi Storm Kristiansen

Leder mobilitet / Selger

Mail: hekri-at-coreservices.no
Telefon: 48 07 65 06

Erik Holm Hartvedt

Erik Holm Hartvedt

Selger

Mail: erhar-at-coreservices.no
Telefon: 90 19 49 41

Vegar Murstad

Vegar Murstad

Selger

Mail: vegar-at-coreservices.no
Telefon: 92 89 25 08

Sjur Holm Hartvedt

Sjur Holm Hartvedt

Selger

Mail: sjur-at-coreservices.no
Telefon: 90 19 49 71

Arve Vorkinn

Arve Vorkinn

Selger

Mail: arve-at-coreservices.no
Telefon: 93 22 33 00

Stian Heyerdahl-Larsen

Stian Heyerdahl-Larsen

Selger

Mail: stian-at-coreservices.no
Telefon:

Morgan Karneke

Morgan Karneke

Selger

Mail: morgan-at-coreservices.no
Telefon: 97057668

Konsulentavdeling

Mats Berger

Mats Berger

Seniorkonsulent

Mail: mats-at-coreservices.no
Telefon: 41 50 90 50

Erik Nøis

Erik Nøis

Konsulent

Mail: erikn-at-coreservices.no
Telefon: 40 46 66 61

Oskar Rodriguez

Oskar Rodriguez

Seniorkonsulent

Mail: oskar-at-coreservices.no
Telefon: 47 85 84 04

Conor Cunningham

Conor Cunningham

Seniorkonsulent

Mail: conor-at-coreservices.no
Telefon: 94 83 18 75

Per Terje Olafsen

Per Terje Olafsen

Seniorkonsulent

Mail: peola-at-coreservices.no
Telefon: 92 46 98 90

Marcus Holmsen

Marcus Holmsen

Konsulent

Mail: marcus-at-coreservices.no
Telefon:

Arne Otterbeck

Arne Otterbeck

Konsulent

Mail: arne-at-coreservices.no
Telefon: 99 63 41 33

Lars Janssen

Lars Janssen

Seniorkonsulent

Mail: lars-at-coreservices.no
Telefon 93 64 08 36

Per Torgal Senderud

Per Torgal Senderud

Seniorkonsulent

Mail: pts-at-coreservices.no
Telefon: 93 22 42 33

Administrasjon

Britt Aas Fidjestøl

Britt Aas Fidjestøl

Administrerende direktør

Mail: britt-at-coreservices.no
Telefon: 97 05 78 80

Erling Tørseth

Erling Tørseth

Konsulentleder

Mail: erling-at-coreservices.no
Telefon: 91 18 72 37

Morten Vorkinn

Morten Vorkinn

CFO

Mail: morten-at-coreservices.no
Telefon: 93 60 55 25