Nær 10 mill. pr. hode, Finansavisen 05.10.2015

By oktober 8, 2015 november 12th, 2015 Nyheter

Core Services blant Norges største IT-selskaper

Core Services har gått fra 0 til 128 millioner i omsetning på 4 år. I 2015 satser vi på å øke ytterligere til en omsetning på over 200 millioner kroner. I forbindelse med Finansavisens dekning av de 500 største IT-selskapene i Norge, ønsket de å skrive en sak om oss. Artikkelen finner du under i utdraget av Finansavisen 05.10.2015.

[pdf width=”950px” height=”1350px”]https://www.coreservices.no/finansavisen_top500.pdf[/pdf]