Virtualiseringsplatform til Sporveien AS

By juli 9, 2018 Uncategorized

(Fornebu 9 juli 2018) Sporveien har gjennomført et suksessfullt IT prosjekt med Core Services.

Før nyttår valgte Sporveien AS Core Services som sin strategiske partner for design og implementering av ny virtualiseringsplattform. Løsningen er nå implementert og i drift.  Core Services inngår i Dustin Group.

“For oss var det viktig å velge en løsning som er kostnadseffektiv, har lav kompleksitet og samtidig er fleksibel med muligheter for utvidelser både med funksjonalitet og kapasitet. Den Software Definerte Datasenter (SDDC) løsningen Core Services tilbød innfridde alle våre ønsker og krav for en fremtidsrettet løsning.

“I tillegg hadde Core Services konsulenter med svært høy kompetanse og bred erfaring fra tilsvarende prosjekter. Denne kombinasjonen ga oss trygghet for at Core Services var det beste valget”, sier Ingvill Grønli, Leder for Konsern-IT i Sporveien AS.

"Den softwaredefinerte løsningen Core Services tilbød innfridde alle våre ønsker og krav for en fremtidsrettet løsning."

Ingvill GrønliLeder for konsern-IT, Sporveien AS

Softwaredefinerte datasentre er et strategisk satsingsområde for Core Services. Det er derfor svært gledelig at Sporveien velger Core Services på dette området, og ikke minst trekker frem kompetanse og erfaring som noe av det som skiller oss fra de andre,” sier Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services.

Forenkling og automatisering av IT driften er nødvendig for å kunne møte behovene fra brukerne og virksomheten, både med hensyn til kost og effektivitet. For å lykkes med disse løsningene kreves det spisskompetanse og erfaring. Vi ser alt for ofte at IT avdelinger ønsker å designe og implementere SDDC-løsningene selv. Med knapphet på tid trekker disse prosjektene ofte ut i tid og gevinstene uteblir.  Vi vil anbefale å forankre disse prosjektene høyt i organisasjonen, samt velge en strategisk samarbeidspartner for implementering.

På den måten kan bedriften klare å holde hjulene i gang samtidig som ny løsning implementeres. Sporveien valgte denne modellen. Jeg ønsker å takke for et veldig bra og profesjonelt gjennomført prosjekt, fra teamet på tvers av Sporveien og Core Services.  Vi ser frem til et spennende samarbeid i tiden fremover,” sier Fidjestøl.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Britt Aas Fidjestøl, Administrerende direktør i Core Services, britt@coreservices.no , tlf 97 05 78 80