Core Services har oppnådd Premier partnerstatus hos VMware

By januar 10, 2017 Nyheter
vmware software defined datacenter

Core Services har i løpet av 2016 oppnådd høyeste partnerstatus hos VMware, Premier Partner.

Core Services har gjennom suksessen i markedet på Software Definert Datasenter (SDDC) investert tungt i VMware kompetanse i hele organisasjonen, fra vSAN til NSX. Den solide kompetansen og tildelingen av bla SDDC prosjekter hos DSS og Helse Nord, har bidratt til at Core Services har Premier partnerstatus hos VMware.

Kompetanse er nøkkelen for å kunne skape verdi for kundene våre. Vi investerer derfor tungt i kompetanse i alle ledd i organisasjonene innen våre satsingsområder. Jeg er veldig stolt over hvor stort løft de ansatte har gjort siste året på VMware porteføljen, både med tanke på kompetanseheving og erfaring, som nå resulterer i en Premier status hos VMware.

Vunnet to store SDDC prosjekt i 2016

Core Services har siste året vunnet to store strategiske SDDC prosjekt, i sterk konkurranse med andre tilbydere, og dermed tatt en sterk posisjon i markedet. Både DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) og Helse Nord påpekte kompetansen og erfaringen Core Services besitter på SDDC løsningene som en av faktorene for at Core Services ble valgt, noe som er svært gledelig.

Gjennom anbudsprosessen opplevde vi at Core Services godt forsto våre behov og krav, og at den Software Definerte Dataroms løsningen (SDDC) som er tilbudt, vil bidra til standardisering, harmonisering og konsolidering av tjenestene som tilbys i Helse Nord. Den solide kompetansen og erfaringen Core Services besitter på disse løsningene medvirket til at de kom best ut i evalueringen. Dette er viktig for oss da SKM (sentralt kjøremiljø) prosjektet skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene og sikre at infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid, sier Bjørn-Tore Nikolaisen, Prosjektleder SKM i Helse Nord IKT.

Den solide kompetansen og erfaringen Core Services besitter på disse løsningene medvirket til at de kom best ut i evalueringen

Bjørn-Tore NikolaisenProsjektleder SKM, Helse Nord IKT

Core Services har gjort en fantastisk jobb med å vise styrken av SDDC i kombinasjon med kompetansen de har. Dette er et bevis på at de tekniske løsningene i et datasenter tilrettelegger for et felles forretningsmål som for Helse Nord er å levere tjenester til interne og eksterne brukere på en rask og sikker måte, sier Angeliqua Ramming-Gaden, Country Manager i VMware Norge.

For ytterligere informasjon Core Services

Britt Aas Fidjestøl

Administrerende direktør i Core Services

britt (at) coreservices.no

97 05 78 80