Core Services oppnår gaselle status for tredje året på rad!

By oktober 31, 2016 Uncategorized

Core Services AS fortsetter den gode salgsutviklingen og oppnår Gaselle status tredje året på rad. Med en omsetning i 2015 på 212 millioner, kan selskapet vise til en vekst på 152 % over de siste 4 årene.

Nylig ble årets Gasellebedrifter kåret. Kriteriene som må være oppfylt er:

  • Levert godkjente regnskaper.
  • Minst doblet omsetningen over fire år.
  • Omsetning på over en million første året.
  • Positivt samlet driftsresultat.
  • Unngått negativ vekst.
  • Vært et aksjeselskap.

Core Services har siden oppstarten i 2010 levert positivt resultat og har hatt en solid salgsutvikling hvert år. Driftsinntektene i 2012 (andre fulle drifts år) var på 84 millioner og driftsresultatet var på 7 millioner. I 2015 endte driftsinntektene på 212 millioner og driftsresultatet på 15 millioner. En vekst i omsetning på 152 % – med samme antall mennesker. Så langt i år har selskapet levert bedre enn på samme tidspunkt i 2015.

Jeg er utrolig imponert og ydmyk ovenfor de resultatene Core Services teamet kan vise til de siste årene. Basert på tilbakemelding jeg får fra kundene våre, er den unike kompetansen og løsningsforståelsen, hos selgerne og konsulentene våre, noe av det som skiller oss fra andre. Den kompetansen sikrer god kvalitet på det som leveres, noe kundene våre opplever gjennom dialog og samarbeidet, sier Britt Aas Fidjestøl, Administrerende direktør i Core Services.

I forhold til den dreiningen som skjer i markedet, hvor IT blir mer kritisk for bedriftene, og må søke etter måter å kunne levere tjenester raskere og mer effektivt, blir kompetanse og løsningsforståelse mer kritisk. Det er en kjempe fordel for oss, sier Fidjestøl. Det er i krysningspunktet mellom fortetning og IT vi kan bistå IT avdelingene og skape verdi. Vi ønsker å bidra til at løsningene bedriften drifter selv er så effektive som mulig gjennom automatiserte prosesser og selv betjeningsportaler, samtidig som vi kan tilby skytjenester for mindre kritiske applikasjoner/tjenester. Ved å ha en partner som forstår helheten, den hybride modellen, forenkler vi for kundene ved å bidra med løsninger og kompetanse for å kunne forenkle administrasjonen og sikkerheten, på tvers av egen IT løsning og det som evt legges i en offentlig sky, sier Fidjestøl

Vårt mål er gjennom verdiene våre – kompetanse, kvalitet og integritet, å skape verdi for kundene våre. Det skal vi fortsette å fokusere på, så vi gjør oss fortjent til den tillitten våre kunder gir oss hver dag, sier Fidjestøl.