Core Services valgt som partner på Software Definert Datasenter (SDDC) til Helse Nord!

By desember 14, 2016 januar 10th, 2017 Uncategorized
Software definert datasenter

Som et ledd i å levere tjenester av høy kvalitet til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark, har Helse Nord inngått avtale med Core Services om leveranse av en Software Definert Datasenter(SDDC) løsning.

For å oppnå mål om standardisering og regionalisering i Helse Nord har Helse Nord IKT etablert FAKT-programmet. FAKT står for Felles Arkitektur, Konsolidering og Teknologi. Programmets mål er å bidra til økt effektivitet, å få bedre kvalitet og samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, og forenkle etableringen av regionale fellesløsninger i Helse Nord. Sentralt her er anskaffelse og etablering av et sentralt kjøremiljø (SKM) som støtter oppunder FAKT-programmet. Det sentrale kjøremiljøet skal gi Helse Nord en modernisert infrastruktur som grunnlag for nye regionale tjenester og fremtidig utvikling.

Gjennom anbudsprosessen opplevde vi at Core Services godt forsto våre behov og krav, og at den Software Definerte Dataroms løsningen (SDDC) som er tilbudt, vil bidra til standardisering, harmonisering og konsolidering av tjenestene som tilbys i Helse Nord.

Bjørn-Tore NikolaisenProsjektleder SKM i Helse Nord IKT

Gjennom en anbudsinnbydelse, der flere aktører konkurrerte om leveransen av nytt SKM, falt valget på Core Services. Gjennom anbudsprosessen opplevde vi at Core Services godt forsto våre behov og krav, og at den Software Definerte Dataroms løsningen (SDDC) som er tilbudt, vil bidra til standardisering, harmonisering og konsolidering av tjenestene som tilbys i Helse Nord. Den solide kompetansen og erfaringen Core Services besitter på disse løsningene medvirket til at de kom best ut i evalueringen. Dette er viktig for oss da SKM prosjektet skal bidra til å øke kvaliteten på tjenestene og sikre at infrastrukturen blir finansielt bærekraftig over tid, sier Bjørn-Tore Nikolaisen, Prosjektleder SKM i Helse Nord IKT.

Vi er utrolig stolte og veldig ydmyke over å bli valgt som partner til Helse Nord i dette samfunnsmessig viktige prosjektet. Etter hva vi kjenner til er dette det største SDDC prosjektet i Norge, sier Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services. Gjennom en SDDC løsning som består av markedsledene produkter fra bla. VMware, Hewlett Packard Enterprise(HPE) og Commvault vil Helse Nord gjennom automatisering av oppgaver og tjenester få frigjort mer tid til innovasjon og støtte til forretningen. Løsningene som leveres skalerer og kan passe både større og mindre bedrifter, men den krever god helhetsforståelse og erfaring, noe som er gledelig at våre kunder påpeker er en av styrkene til Core Services, sier Fidjestøl.

Vi er stolte over at løsningene til VMware spiller en sentral rolle i leveransen til Helse Nord. Core Services har gjort en fantastisk jobb med å vise styrken av SDDC i kombinasjon med kompetansen de har. Dette er et bevis på at de tekniske løsningene i et datasenter tilrettelegger for et felles forretningsmål som for Helse Nord er å levere tjenester til interne og eksterne brukere på en rask og sikker måte, sier Angeliqua Ramming-Gaden, Country Manager i VMware Norge.

For ytterligere informasjon Core Services

Britt Aas Fidjestøl

Administrerende direktør i Core Services

britt (at) coreservices.no

97 05 78 80

For ytterligere informasjon Helse Nord IKT

Bjørn-Tore Nikolaisen

Prosjektleder SKM i Helse Nord IKT

bjorn-tore.nikolaisen (at) hnikt.no

94 17 90 00

For ytterligere informasjon FAKT Programmet

Eva Lyshoel

Programleder FAKT-programmet Helse Nord IKT

eva.lyshoel (at) hnikt.no

97 73 87 02

Om Helse Nord RHF og Helse Nord IKT.

Det overordnede målet med helsetjenesten i Norge er å sikre alle innbyggere tilstrekkelig og god tilgang til tjenester som er trygge og faglig forsvarlige. Helse Nord RHF er et av de fire regionale helseforetak som har fått i oppgave å drive spesialisthelsetjenesten i Norge.
Vi skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard får de beste spesialisthelsetjenestene i den landsdelen der de bor. For nærmere informasjon se Helse-Nord.no

Helse Nord IKT leverer framtidsrettede teknologiske løsninger og tjenester til sykehusene i Nordland, Troms og Finnmark. Vi har ansvaret for sentral drift og forvaltning av felles IKT-systemer for alle sykehusene i Helse Nord. Det betyr at vi betjener 18 000 IKT-brukere 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.
For at helsepersonell skal kunne fokusere på pasientbehandling, er en av hovedoppgavene til Helse Nord IKT å sørge for at sykehusene har de beste IKT-verktøyene. Vi skal understøtte helseforetakenes behov for IKT-tjenester både når det gjelder løpende drift, forvaltning, innovasjon og utvikling.
Vårt mål er å være effektiv og innovativ, og vi følger vår visjon; helse og IKT smelter sammen. Våre verdier er kvalitet, trygghet og respekt. For nærmere informasjon se Helsenordikt.no

Om Core Services

Core Services AS er en av Norges ledende leverandører av IT infrastrukturløsninger og Software Definert Datasenter (SDDC) løsninger. Selskapet har fokus på organisasjoners sentrale IT-virksomhet, og hvordan IT kan understøtte en effektiv og verdiskapende forretningsdrift.

Med lang erfaring i IT bransjen er Core Services anerkjent som et kompetansemiljø innen løsninger for datasenterinfrastruktur og SDDC. Selskapet leverer produkter, tjenester og forretningskritiske datasenterløsninger til noen av landets største virksomheter innenfor offentlig og privat sektor. For mer informasjon se: Coreservices.no