Hent ut gevinstene ved å ta grep på datarommet

By mars 6, 2017 Nyheter

IT-avdelinger i både offentlige og private bedrifter møter stadig økende krav fra forretningen. Krav til at forretningen kan lansere nye tjenester og/eller produkter ut i markedet på en raskere og mer effektiv måte, samtidig som sikkerheten ivaretas. Der IT avdelingen ikke imøtekommer dette, er trenden at de ansatte tar i bruk cloud-tjenester. En av årsakene er enkelthet. Bedrifters silobaserte systemer og for mange manuelle prosesser klarer ikke å levere raskt nok. Dette bidrar til at mange opplever de interne leveransene som tidkrevende og unødvendig dyre.

Cloud som konsept har medført en nytenkning rundt hvordan tilrettelegge hardware og servere for applikasjoner. IT-avdelingene blir målt opp mot Cloud-leveranser – ikke bare på pris, men også på enkelhet og hvor lang tid det tar å levere en bestilling til sine sluttbrukere. Det er liten forståelse blant brukere – som f.eks. utviklere – for at de må vente i mange dager, eller til og med uker, på å få levert en virtuell server.

Cloud, enten det er din egen private cloud eller en offentlig cloud-tjeneste, handler om å automatisere så mye som mulig av løsningene og prosessene. Da først vil IT-løsningene være like fleksible og tilgjengelige som Cloud-konseptet. En spennende lansering fra HPE som passer bra inn i miljøer for å bygge din private cloud er HPE Synergy.

La oss ta et utviklingsteam som eksempel. De bruker Docker, en programvare som brukes for å lage ferdige programvarekonteinere. Når de skal kjøre den nye applikasjonen de har utviklet, trenger de maskinkraft. Det spiller ingen rolle om det er for test eller produksjon – de trenger maskinkraften der og da. HPE Synergy gir dem denne muligheten.

I HPE Oneview og HPE Synergy Composer finnes RESTful API, som lett kan integreres mot Docker. Man har definert et malverk for maskinvare, lagring og nettverk som kommuniserer med Docker via RESTful API. Dermed kan utviklingsteamet bestille, provisjonere og få levert compute, lagring og nettverk etter behov, på det eksakte tidspunktet de trenger det. Siden Docker støtter denne APIen kan utviklerne gjøre alt selv, direkte fra applikasjonen de allerede er kjent med.

HPE Synergy gjør IT-avdelingen i stand til å automatisere leveranse av infrastruktur og dermed levere infrastruktur når en bruker har behov for det, slik vi er vant til fra bruk av Cloud-tjenester. Vi har tidligere skrevet om det programvaredefinerte datasenter hvor nøkkelordet er forenkling. HPE kaller dette for Composable Infrastructure, som enkelt sagt betyr at man setter sammen sitt nye datasenter omtrent som legoklosser. Legoklossene er av typen compute, lagring og fabrics (nettverk, fc etc). I en Synergy-løsning er alle ressurser på kryss av hyller/rammer organisert i en flytende pool av ressurser som ved behov brukes for å sette sammen og tilby etterspurt infrastruktur automatisk.

HPE Synergy kan enkelt skaleres opp ved å addere ressurser til ressurspoolen. Grunnenheten består av en HPE Synergy Frame som kan inneholde inntil 12 Compute-moduler, samt en eller flere integrerte lagringsmoduler. Sistnevnte har plass til 40 disker og tar 2 av plassene i framen. I et standard datasenter-rack har man plass til 4 stykk HPE Synergy Frames, som «seriekobles», slik at alt er tilgjengelig i én ressurspool. Da kan man legge til frame etter frame, i rack etter rack, og hele tiden utnytte kapasiteten mest mulig.

IT-avdelingene har lenge bygget opp dette på tilsvarende måter – men det er noen store forskjeller på HPE Synergy og tidligere løsninger. En av disse forskjellene er HPE Composer – en dedikert enhet som vet alt om innholdet i hver enkelt HPE Synergy Frame. Setter man inn flere Synergy Frames vil Composer oppdatere seg med informasjon om den nye infrastrukturen. Den rapporterer opp til styringsverktøyet HPE OneView, som brukes av systemadministratorer til å provisjonere, kontrollere og drifte programvaredefinerte datasentra. 2 stykk HPE Composer-enheter kan kontrollere opptil 21 Synergy Frames, og da har man samtidig bygget inn redundans for Composerne.

Alt dette er, som nevnt, tilgjengelig via RESTful API. Dette muliggjør selvbetjening, slik at IT-avdelingen i en organisasjon kan tilby samme fleksibilitet og automatisering som public Cloud-leverandørene. Etter Core sin mening er basis for å lykkes med å tilby sluttbrukere selvbetjeningsportaler, at IT-avdelingen først har automatisert underliggende infrastruktur og det er dette fagområde HPE Synergy retter seg inn mot.

Composable Infrastructure trenger ikke føre til revolusjon hos IT-avdelingen. Man kan gå for en evolusjon i stedet, hvor man gradvis flytter eksisterende infrastruktur over til HPE Synergy. De avdelingene og brukerne som har de mest varierte behovene er ett naturlig sted å starte. Da leverer IT-avdelingen en fleksibel pool av ressurser, hvor brukerne selv kan bestille og iverksette kapasiteten de trenger. Dette frigjør tid for IT-avdelingen, slik at de kan bruke mer tid på innovasjon samt støtte forretningen i form av nye prosjekter.

Ta kontakt med oss for mer informasjon og kartlegging av dagens miljø.

Navn *

Mailadresse *

Organisasjon *

Telefonnummer

Emne

Hvordan fant du oss?

Hva kan vi hjelpe deg med?