Core Services AS innfrir og oppnår Gasellestatus fjerde året på rad

By november 1, 2017 Uncategorized

(Fornebu 25.oktober 2017)
Core Services AS fortsetter den gode salgsutviklingen og oppnår Gasellestatus fjerde året på rad. Med en omsetning i 2016 på 236,2 millioner, har selskapet igjen mer enn doblet omsetningen de siste 4 årene.

Nylig ble årets Gasellebedrifter kåret. Kriteriene som må være oppfylt er å ha:

  • Levert godkjente regnskaper.
  • Minst doblet omsetningen over fire år.
  • Omsetning på over en million første året.
  • Positivt samlet driftsresultat.
  • Unngått negativ vekst.
  • Vært et aksjeselskap.

Core Services har siden oppstarten i 2010 levert positivt resultat og har hatt en solid salgsutvikling hvert år. Driftsinntektene i 2013 var på 115,6 millioner og driftsresultatet på 15,1 millioner. I 2016 endte driftsinntektene på 236,2 millioner og driftsresultatet på 25,9 millioner.

I et marked hvor mange konkurrerer om å vinne kundens tillit, er jeg utrolig stolt av hva vi som team har fått til i 2016. De gode resultatene er en blanding av nye spennende IT- og sikkerhetsprosjekt hos både eksisterende og nye kunder. Vi ser at vi kommer veldig godt ut når kundene legger vekt på spisskompetanse, erfaring og løsningsforståelse. Vårt mål er gjennom verdiene våre – kompetanse, kvalitet og integritet, å skape verdi for kundene våre. Det er derfor spesielt gøy når det er dette kundene trekker frem som noe av det som skiller oss fra våre konkurrenter, sier Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services.

IT er ikke lenger «nice to have», det er motoren i bedriften. Uten IT stopper bedriften. Samtidig øker kravet til IT avdelingen om å finne måter å kunne levere tjenester raskere og mer effektivt på.  For å lykkes her kreves det ikke bare gode IT løsninger, men en endring i utførelsen av enkelte IT oppgaver, og da tilrettelegging for kompetanseheving på flere nye områder for å hente ut gevinstene.

Det er i krysningspunktet mellom forretning og IT vi kan bistå IT avdelingene og skape verdi. Vi ønsker å bidra til at løsningene bedriften drifter selv er så effektive som mulig gjennom automatiserte prosesser og selv betjeningsportaler, samtidig som vi kan tilby skytjenester for mindre kritiske applikasjoner/tjenester. Ved å ha en partner som forstår helheten forenkler vi for kundene ved å bidra med løsninger og kompetanse som ivaretar sikkerheten samt forenkler administrasjonen, på tvers av egne IT løsninger og det som evt legges i en offentlig sky, sier Fidjestøl.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Britt Aas Fidjestøl, britt@coreservices.no , tlf 97 05 78 80