Core Services leverer softwaredefinert datasenter hos Helse Nord

By august 24, 2018 Nyheter

Fremtidens datasenter er softwaredefinert, ifølge Gartner. De sier videre at et softwaredefinert datasenter (SDDC) er kritisk for å oppnå en smidig digital forretning over tid.

Core Services er en ledende aktør i det norske markedet på SDDC. Vi har designet løsninger og implementert flere store SDDC-prosjekter. Et av dem er Helse Nord.

Et av suksesskriteriene for et vellykket prosjekt ligger i kompetansen og helhetsforståelse hos den som designer og implementerer. Forankring hos kunden er vesentlig for å gjøre de nødvendige tiltakene i organisasjonen for å hente ut de mange gevinstene en SDDC-løsning gir.

Enkelte bedrifter ønsker selv å teste ut og implementere enkelte komponenter som inngår i en SDDC-løsning. Utfordringen er ofte at det er de samme ressursene som skal teste ut nye løsninger som drifter eksisterende IT infrastruktur løsning. Resultatet er ofte at tiden ikke strekker til, og SDDC prosjektene og gevinstene sklir i tid eller uteblir.

Anbefalingen fra kundene hvor vi har implementert SDDC er å bruke en kompetansepartner som Core Services fremfor å gjøre det på egenhånd. Det sikrer rask implementering av høy kvalitet, samt ivaretar en god kompetanseoverføring før prosjektet overføres til drift.

VMware har laget en case study som gir et godt innblikk i Helse Nord og de gevinstene de har oppnådd ved innføring av SDDC-løsningen som Core Services har designet og implementert.

Last ned case studyen her (PDF)

Ta kontakt med oss for mer informasjon eller ønske om et møte:

[contact-form-7 id=”17″]