Core Services har oppnådd HPE Platinum partnerskap

By desember 1, 2015 desember 3rd, 2015 Nyheter
CoreServicesPlatinum

(Fornebu 30.november 2015) Core Services AS fortsetter å bygge spisskompetanse på IT infrastrukturløsninger og har oppnådd Hewlett Packard Enterprise (HPE) Platinum Partnerskap.
Et av målene til Core Services er å drive verdiskapning og vekst gjennom spisskompetanse på IT infrastrukturløsninger, og forretningsdrift med høy kvalitet og integritet. Gjennom spisskompetanse skal vi skape konkurransefortrinn for våre kunder. Vår erfaring er at det krever god helhetsforståelse for IT løsningene i bedriften, sier Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services. Alt må spille sammen på en mest mulig effektiv måte for å effektivisere driften samt å raskt kunne tilpasse seg forretningsbehovene. I tillegg vil det frigjøre mer tid til forretningsprosjekter og innovasjon fremfor brannslukking. Det krever god kunnskap om lagene i en helhetsløsning:

  • Server, lagring og nettverksinfrastruktur
  • Virtualisering
  • Automatisering
  • Management løsninger som forenkler samt gir et helhetlig bilde av IT miljøet

Core Services har alltid hatt høyeste sertifiseringsnivå på dataroms løsningene til HPE. Da sertifiseringene ble utvidet på nettverksporteføljen, til også å inkludere Aruba, var det naturlig for Core Services å ta også disse sertifiseringene. Det har gitt Core Services HPE Platinum Partnerskap, høyeste spesialiseringsnivå i HPE. Sertifiseringen innebærer at Core Services er sertifisert til å designe og anbefale komplekse server-, lagrings-, nettverks-, virtualisering- og applikasjonsinfrastruktur for kundene. Investering i kompetanse hos våre ansatte er en del av vår strategi, da kompetanse på helhetsløsningen er nøkkelen vil verdiskapning for våre kunder, sier Fidjestøl.

Oppkjøpet av Aruba, har tilført HPE en spennende portefølje av markedsledende trådløse produkter og løsninger. Vi ser allerede en økende etterspørsel etter disse produktene, noe som gjør at jeg er overbevist om at forsterkningen vi nå har gjort på Aruba nettverksproduktene er veldig riktig. Bedriftene trenger en IT rådgiver og samarbeidspartner som forstår viktigheten av at alt skal spille sammen og som kan bistå fra design til implementering, sier Fidjestøl.