Core Services sertifisert i henhold til ISO 9001

By mars 8, 2016 Uncategorized

Core services kvalitetstyringssystem er godkjent og i overensstemmelse med styringssystemkravene i henhold til NS-EN ISO 9001:2008Et av målene til Core Services er å drive verdiskapning for våre kunder gjennom spisskompetanse på IT infrastrukturløsninger, og forretningsdrift med høy kvalitet og integritet. Kvalitet er derfor sentralt i alt vi gjør, sier Britt Aas Fidjestøl, administrerende direktør i Core Services.

Fokuset på kompetanse, kvalitet og integritet har vært i sentrum siden selskapet ble etablert for litt over 5 år siden. Tilbakemeldingen fra våre kunder og samarbeidspartnere er svært positive mht kvaliteten de opplever i det arbeidet som utføres av de ansatte i Core Services, noe som er svært hyggelig, sier Fidjestøl. Vår erfaring er at det er en klar sammenheng mellom kompetanse og kvalitet. Med rett kompetanse er vi bedre i stand til å ta de rette beslutningene, gi de beste rådene samt sikre at alt vi leverer fra oss, fra tilbud til implementering av infrastrukturløsninger og klinter, blir riktig første gangen. Det sparer oss og kunden for unødvendig merarbeid og evt forsinkelser. Vi legger derfor til rette for at hver enkelt kan utvikle seg på ulike kompetanseområder.

De ansatte i Core Services har i lengre tid utført sine oppgaver iht. definerte ISO prosessbeskrivelser, så dette er ikke nytt for oss, sier Fidjestøl. Men vi har sett stor verdi i å sertifisere oss, da det har løftet fokuset på kvalitet ytterligere i organisasjonen. Vi har allerede fått flere gode innspill fra ansatte på konkrete forslag til forbedringer av eksisterende prosesser for å bli mer effektive samt øke kvaliteten ytterligere. En annen stor verdi for oss ved sertifiseringen er at vil spare mye tid i besvarelsen av offentlige anbud, da vi nå kan vise til sertifikatet, og kunden vet hva de kan forvente av oss.

Med ISO app på mobilen har vi gjort det enkelt for de ansatte å melde inn forbedringsforslag og eventuelle avvik. Det er viktig for oss, da vi hele tiden ønsker å forbedre oss, sier Fidjestøl.