Om Oss

Det første en mester gjør, er å lære.

Kompetanse – Kvalitet – Integritet

Kjernen.

Core Services AS er en av norges ledende leverandører av infrastruktur til IT-løsninger. Vi startet opp med et ønske om å etablere et selskap med fokus på organisasjoners sentrale IT-virksomhet, og hvordan informasjonsteknologi kan understøtte en effektiv og verdiskapende forretningsdrift.

Med lang erfaring i informasjonsteknologibransjen er vi anerkjent som et kompetansemiljø innen løsninger for datasenterinfrastruktur, samt hyperkonvergerte og softwaredefinerte datarom. Vi leverer produkter, tjenester og forretningskritiske datasenterløsninger til noen av landets største virksomheter innenfor offentlig og privat sektor.

Vårt mål: Vi skal drive verdiskapning og vekst igjennom vår spisskompetanse, og forretningsdrift med høy kvalitet og integritet. Spisskompetansen skal gi konkurransefortrinn for oss og våre kunder. Kvalitet og integritet skal skape fornøyde kunder og ansatte, og langsiktige forhold til våre kunder, ansatte og partnere.

I 2017 ble Core Services kjøpt opp av Dustin Group som er en av Nordens ledende forhandlere av IT-produkter med tilhørende tjenester. Vi fortsetter med samme fokus og strategi som før.

Finansiell informasjon

Omsetning 2017: 241 MNOK
Kredittrating: D&B – AAA
utvidet informasjon på proff.no

Informasjon

Salg og arkitektur av datasenterløsninger
Kontorer i terminalbygget, IT-Fornebu
Antall ansatte: 20

Juridisk

Etablert i år: 2010
Eierstruktur: Aksjeselskap
Revisor: Nordstrand revisjon

Kompetanse

Kompetanse gir konkurransefortrinn. Ikke kun for oss, men også for våre kunder. Dette fordrer kontinuerlig kunnskapsbygging om våre kjerneområder og produsenters løsninger, når vi skal levere rådgivning, design og bistand for å realisere kundens fulle potensiale på datarommet. Det innebærer også krav til sertifiseringer og kurs. Våre medarbeidere er svært godt sertifisert og kurset innen de områder vårt marked og kunder etterspør. Få, om noen selskaper på vår størrelse er like godt sertifisert som oss.
Anvendt kompetanse i form av erfaringer er tilsvarende viktig når behov skal stilles iht. spesifikasjoner. Realkunnskap om markedets løsninger og lovet funksjonalitet kan derfor være uvurderlig for våre oppdragsgivere, og bidrar til å minimere våre kunders risiko.

Kvalitet

Kvalitet skal for deg som kunde bety sikkerhet. Både en sikkerhet i at de produkter vi tilbyr er av høy kvalitet, og at tjenestene og arbeidet er bygget på et fundament av høy dyktighet og kompetanse opparbeidet over mange år. Også like viktig er det at du har med en leverandør som driver en solid forretning med basis kvalitetsstyring. Kvalitet betyr for oss at våre kunder er fornøyde, like mye som at vi tilbyr en sikkerhet. At vi igjennom kvalitetsstyring driver en målrettet forretningsdrift for å oppnå fornøydhet. At vi med denne sikkerheten får lov til å utfordre og være med å bygge verdier for våre kunder er vår målsetning og største ambisjon.

Integritet

Integritet skal for deg som kunde bety trygghet. Vi har fokus på å bygge og vedlikeholde langvarige kundeforhold og ønsker ikke kun å være en leverandør, men snarere en sparringspartner. Dette krever at man er seriøs og ærlig ovenfor sine kunder. At man igjennom å være en partner som er konsistent i hva vi sier, hva vi gjør og ikke minst hva vi selv tror på underbygger en forretningsdrift med høye moralske og etiske verdier. At vi igjennom denne forretningsdriften bygger et fundament for tillit og trygghet ved gjennomgående forpliktelser til våre kunder, våre prinsipper og idéer.

liten-gronn
liten-miljo

Soliditet

Soliditet betyr trygghet. Vi har trippel-A kredittrating, vurdert av internasjonale Bisnode (Dun & Bradstreet). Vi har en solid økonomi med overskudd hvert år siden selskapets etablering. Dette er med på å gi en trygghet for alle vi gjør forretning med; Kunder i form av at de får en leverandør som er ‘sikker som banken’ og utvilsomt vil bestå; leverandører i form av at det er et testamente på vårt fokus på å oppfylle våre økonomiske forpliktelser.

Oppdatert kredittrapport, på dato, kan lastes ned Her

Kvalitetsstyring

Å levere høy kvalitet er alltid noe vi etterstreber, og ønsker å bli identifisert med. Vi er av den oppfatning at dette må gjelde hele virksomheten, ingen kompromisser. Det var derfor naturlig for oss å formalisere dette i form av en sertifisering i henhold til ISO 9001 standarden, noe vi også gjorde 2014. Først innenfor 2008 versjonen, så senere 9001:2015 så snart den ble tilgjengelig.

Bærekraft

Miljø- og samfunnsansvar. Vi ønsker å ha et så lite miljøfotavtrykk på samfunnet som overhodet mulig. Utover å ta ansvar for egen miljøpåvirkning har vi også et ansvar for å spre og fremme endring av holdninger og skape handling for alle interessenter det være seg kunder, leverandører eller partnere. Som et testamente til dette er vi miljøfyrtårn sertifiserte, vi har det med andre ord ikke kun i kjeften.

corevildujobbejabb

Jobbe i Core?

Core Services er et selskap i sterk vekst, og har behov for dyktige medarbeidere. Vi har som mål å være et av av de ledende kompetansemiljøene innen IT-infrastrukturbransjen og har noen av IT-Norges mest spennende virksomheter på vår kundeliste.

Les mer om dette

Ønsker du å jobbe i et av IT-bransjens ledende kompetansemiljøer? Vi rekrutterer