RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN OG MARKEDSFØRING

1. GENERELT

Disse retningslinjene for personvern og markedsføring (“Retningslinjer for Personvern”) beskriver hvordan Core Services AS (org.nr. 995 962 292), Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu, e-mail: post [at] coreservices.no, heretter omtalt som ‘Core Services’ eller ‘Vi’, samler inn, bruker, videreformidler og lagrer dine personopplysninger.

Retningslinjene for Personvern gjelder fordi Core Services leverer tjenester og produkter i tilknytning til kjøp, service og øvrig kontakt med Core Services, så som besøk på hjemmesiden.

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Vi vil med disse Retningslinjene for Personvern vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

2. PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Core Services er personopplysningsansvarlig for Core Services behandling av dine personopplysninger og er ansvarlig for at slik behandling skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.

3. NÅR BEHANDLER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

3.1 For at du skal kunne kjøpe våre varer eller tjenester eller kontakte oss for bistand eller informasjon må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.

3.2 Core Services samler inn og behandler personopplysninger om deg når du bestiller varer eller tjenester fra Core Services, deltar på et event som Core Services arrangerer eller når du på annen måte har kontakt med Core Services. Informasjonen som samles inn fra deg i forbindelse med bestillinger og kjøp kreves for at du skal kunne inngå avtale med Core Services og for at Core Services skal kunne levere sine tjenester og tilbud.

3.3 Vi samler også inn og oppdaterer dine adresseopplysninger via tredje parts tjenester for adresseoppdatering.

4. HVILKE OPPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DEG SOM KUNDE?

De personopplysningene Core Services samler inn og behandler om deg i egenskap av å være en bedriftskunde som gjennomfører kjøp og benytter våre tjenester er:

 • Navn
 • bedriftens adresser
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsopplysninger
 • Kundenummer og/eller organisasjonsnummer

5. HVORFOR BEHANDLER VI OPPLYSNINGER OM DEG?

Core Services behandler dine personopplysninger for ulike formål. Hovedsakelig behandler Core Services dine personopplysninger for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, så som gjennomføring av kjøp, fakturering og oppfølging;
 • Muliggjøre allmenn kundepleie og kundeservice, som for å besvare spørsmål;
 • Gi informasjon og rette markedsføring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon som gjelder Core Services og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester;
 • Håndtere kundeforholdet og yte våre tjenester;
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev samt på nettet;
 • Vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger;
 • Forbedre vårt kundetilbud, for eksempel utvikling av tjenester, produkter og funksjoner;
 • Forhindre bedragerier og utføre risikovurderinger;
 • Følge gjeldende lovgivning, for eksempel regnskapslovgivningen

Opplysningene kan også utgjøre underlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, forretningsoppfølging samt forretnings- og metodeutvikling relatert til kjøp av varer og tjenester.

6. DET JURIDISKE GRUNNLAGET FOR VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Core Services baserer behandlingen av dine personopplysninger på ulike juridiske grunnlag. Disse beskrives i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet dine personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som Kunde, så som for å gjennomføre bestillinger, kjøp og for å kunne oppfylle våre forpliktelser.

6.3 En del av den behandlingen av personopplysninger som vi utfører bygger på en såkalt interesseavveiing. Dette gjelder eksempelvis den behandlingen vi utfører for å kunne sende tilbud til deg om våre varer og tjenester samt for å foreta en begrenset segmentering av kunder, for eksempel basert på totale innkjøpssummer. Core Services behandler ikke sensitive personopplysninger med støtte i en interesseavveiing og utfører ingen behandling som utgjør profilering med støtte i en interesseavveiing.

6.4 I noen tilfeller kan Core Services ha en rettslig forpliktelse til å behandle dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel for den behandlingen av personopplysninger som vi utfører for å kunne oppfylle regnskapslovens krav.

7. SAMMENSTILLING AV VÅR PERSONOPPLYSNINGSBEHANDLING

Formål Juridisk grunnlag Kategorier av personopplysninger Lagringstid
For å administrere, utvikle og levere våre varer og tjenester samt å yte support Oppfyllelse av avtale om kjøp (salgsvilkår)
 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
To år etter at du sist var aktiv hos Core Services, for eksempel ved å handle hos oss eller kontakte vår kundeservice
For å forsikre oss om at lovens krav etterleves, så som regnskapsloven Rettslig forpliktelse
 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
Så lenge vi er forpliktet til å lagre opplysningene i henhold til gjeldende lov
For å markedsføre Core Services og våre samarbeidspartnere eller konsernselskaps varer og tjenester via post, e-post, telefon og SMS/MMS Interesseavveiing
 • Navn, adresse, telefonnummer samt e-post
 • Geografisk informasjon
 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon
To år etter at du sist var aktiv hos Core Services, for eksempel ved å handle hos oss eller kontakte vår kundeservice

8. HVOR LENGE LAGRER VI OPPLYSNINGER OM DEG?

Dine personopplysninger lagres bare så lenge det er nødvendig å lagre dem for å oppfylle de formålene som opplysningene ble samlet inn for i henhold til disse Retningslinjene for Personvern. Core Services kan komme til å lagre opplysningene lengre om det trengs for å overholde lovkrav eller for å sikre Core Services rettslige interesser, for eksempel om det pågår en juridisk prosess.

9. HVEM GIR VI PERSONOPPLYSNINGENE VIDERE TIL?

9.1 Core Services kan komme til å gi videre dine opplysninger til tredje part, så som til Dustins konsernselskaper og andre samarbeidspartnere samt leverandører av kort- og kommunikasjonstjenester. Core Services kan også komme til å gi dine opplysninger til bedrifter som leverer tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har riktige adresseopplysninger til deg.

9.2 Tredje part som Core Services videreformidler informasjon til eller på annen måte gir informasjon om en kunder får kun benytte informasjonen med formål om å selge og markedsføre Core Services og Core Services samarbeidspartneres og konsernselskapers tjenester og produkter eller med formål om å levere tjenester med tilknytning til Core Services avtale med deg som Kunde. Hvis du har valgt å tegne forsikring med oss kan personopplysningene også komme til å bli gitt videre til forsikringsselskapet. Hvis du søker om en kreditt ved kjøp av en vare eller tjeneste kan opplysningene dine komme til å bli videreformidlet til kredittopplysningsvirksomheter.

9.3 Personopplysninger kan videre komme til å bli videreformidlet av Core Services hvis det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Core Services rettslige interesser eller for å oppdage, forebygge eller bli oppmerksom på bedragerier og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

9.4 Core Services kan komme til å overføre dine personopplysninger (pkt. 4.1) til land utenfor EU/EØS, hvis noen av Core Services leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg der. Hvis personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EØS, kommer Core Services til å iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene fortsetter å være beskyttet og også iverksette slike tiltak som måtte være nødvendig for å lovlig måte å overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

9.5 Vi kommer ikke til å selge personopplysningene dine til tredje part om vi ikke har din tillatelse til det.

10. ENDRING AV RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN

Core Services har rett til når som helst å endre disse Retninglinjene for Personvern. Core Services kommer til, med rimelig varsel, å underrette deg ved endringer av Retningslinjene for Personvern. Hvis du ikke godtar endringene har du rett til å si opp avtalen med Core Services før de endrede Retningslinjene for Personvern trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Core Services. Kontaktopplysningene finner du under punkt 14 under.

11. BESKYTTELSEN AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Du skal alltid kunne kjenne deg trygg når du oppgir dine personopplysninger til oss. Core Services har derfor iverksatt nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilbørlig tilgang, endring og sletting.

12. DINE RETTIGHETER

12.1 Core Services er ansvarlig for at dine personopplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

12.2 Core Services kommer, på forespørsel fra deg eller på eget initiativ til å rette, avidentifisere, slette eller komplettere opplysninger som oppdages å være feilaktige, ufullstendige eller misvisende.

12.3 Du har rett til å kreve:

 1. Tilgang til personopplysningene dine. Det innebærer at du har rett til å kreve et registerutdrag over den behandlingen som vi gjennomfører med tanke på dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysningene som behandles. En gang i kalenderåret har du rett til, ved hjelp av en skriftlig undertegnet søknad, kostnadsfritt å motta et registerutdrag om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er utlevert til eller skal videreformidles til. Du har også rett til i registerutdraget få informasjon om hvor opplysningene er hentet hvis personopplysningene ikke er samlet inn fra deg, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inklusive profilering) samt den planlagte perioden opplysningene kommer til å bli lagret eller kriteriene som benyttes for å fastslå denne perioden. Du har videre rett til i registerutdraget å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.
 2. Rettelse av dine personopplysninger. Vi kommer, på forespørsel fra deg, til, så hurtig som mulig, å rette de feilaktige eller ufullstendige opplysningene vi behandler om deg.
  Sletting av dine personopplysninger. Det innebærer at du har rett til å kreve at personopplysningene dine slettes hvis de ikke lengre er nødvendige for de formålene de ble samlet inn for. Det kan likevel finnes lovkrav som pålegger oss ikke umiddelbart å slette personopplysningene dine i eksempelvis regnskaps- og skattelovgivningen. Vi kommer da til å avslutte den behandlingen som gjøres for andre formål enn å følge lovgivningen.
 3. Begrensning av behandling. Det innebærer at dine personopplysninger markeres slik at de bare blir behandlet for bestemte avgrensede formål. Du kan blant annet kreve begrensning når du mener at opplysningene dine er feilaktige og du har krevd retting i samsvar med punkt 12.3 b). I den perioden opplysningenes korrekthet utredes, kommer behandlingen av dem til å være begrenset.

12.4 Du har rett til å protestere mot personopplysningsbehandling som utføres med støtte i interesseavveiing. Hvis du protesterer mot slik behandling kommer vi bare til å fortsette behandlingen hvis det foreligger berettigede grunner til behandlingen som veier tyngre enn dine interesser.

12.5 Hvis du ikke vil at vi skal behandle dine personopplysninger for direktemarkedsføring har du alltid rett til å protestere mot slik behandling ved å sende en e-post til post@coreservices.no. Når har vi mottatt din innvending kommer vi til å opphøre med å behandle personopplysningene for slik markedsføringsformål.

12.6 Du har rett til å sende inn klage angående behandling av dine personopplysninger til Datainspektionen/Datatilsynet.

13. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

Når du besøker vår hjemmeside benytter vi informasjonskapsler; du finner mer informasjon om hvordan vi behandler cookies i våre Retningslinjer for informasjonskapsler

14. KONTAKTINFORMASJON

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om disse Retningslinjene for Personvern eller behandlingen av dine personopplysninger. Vår kontaktinformasjon finner du under.

Kontakt oss på mail!
post [at] coreservices.no

Besøk oss!
Martin Linges Vei 25

1364 Fornebu

Bærum

Norge

 

Dato for siste endring er: 11.06.2018