OneView: Introduksjon til HPEs management verktøy

By januar 27, 2016 Uncategorized

Med HP OneView forenkles driften av HPE server, lagring og nettverk.

Dagens moderne datasenter er preget av en økende kompleksitet som stiller store krav til kompetanse, innsikt og ressursbruk. Dette medfører at for mange timer benyttes til å pleie løsninger og drive brannslukking. Timer som kunne og burde vært brukt til å øke kvalitet og sikkerhet, og ikke minst sørget for større grad av tilpasningsdyktighet i forhold til krav som kommer fra interne og eksterne brukere.
HP OneView er utviklet med henblikk på disse utfordringene i et driftsmiljø hvor HPE server, lagring og nettverk benyttes. OneView er utviklet sammen med HPE sine kunder og er et enhetlig driftsverktøy hvor forenkling er satt i fokus.
Ved å implementere og bruke OneView kan man forvente raske gevinster som redusert arbeidspress på driftsressurser, feilkilder reduseres/elimineres og driftssikkerheten økes.

Noen av de viktigste verdiøkende elementene i OneView er:

Gi oversikt

Ved å samle informasjon om kapasitet, ytelse og helsetilstand i ett overordnet dashboard kan man ha et kontinuerlig overblikk over tingenes tilstand og agere raskt og målrettet på både feil og ikke minst kapasitetsproblemer. Fra dashbordet kan man enkelt dykke ned i de underliggende detaljene for å identifiser årsak til feil og problemer.

Innsamling

OneView monitorerer all nyere HPE infrastruktur, samler inn og tar vare på data og varsler om feil og kapasitets problemer. OneView utnytter utrustningens pre-failure egenskaper, og kan ofte gi forvarsel om mulige feilsituasjoner slik at man proaktivt kan gjøre tiltak før en feil som kan påvirke driften oppstår.

Forstå

Med stor kompleksitet stiger behovet for å forstå sammenhengen mellom de enkelte komponentene i en løsning. OneView visualiserer koblinger og sammenheng i oversiktlige MapView’s. Disse kartene gir både oversikt og kan benyttes til å navigere rundt og se på detaljer og egenskaper knytte til den enkelte komponent og kobling.

Standardisere og automatisere

En stadig gjentagende utfordring er å holde firmware og drivere oppdatert. På samme måte er det viktig å skape et mest mulig standardisert miljø ved å etablere en base-line for hvordan en server skal være konfigurert og knyttes mot lagring og nettverk. Dette gjøres i OneView ved hjelp av profiler. Oppsett og konfigurasjon beskrives i maler og kan automatisk rulles ut på bedriftens servere for raskt å skape et standardisert driftsmiljø.

Integrere

For VMware og Microsoft miljø er det laget meget gode integrasjoner mot vCenter og SystemCenter som gjør funksjonaliteten til OneView tilgjengelig gjennom disse verktøyene. Underliggende maskinutrustning, lagringskapasitet og nettverkstopologi visualiseres og kan håndteres i de verktøyene som driftsorganisasjonene foretrekker. I tillegg til ferdige integrasjoner kan andre løsninger knytte til OneView via et Opensource REST API ved behov.

OneView finnes i to utgaver kalt standard og advanced. Standard kan lastes ned og benyttes kostnadsfritt, og tilbyr en noe redusert funksjonalitet. Advanced er lisensiert, og frigjør løsningens fulle funksjonalitet, blant annet profiler og automatisering samt fjernstyring av servere.

Les mer

 

Les mer om OneView På HPE sine sider.

OneView Oppsett

 

Høres dette ut som noe for deg? Vi hjelper deg med implementering av OneView.