Det programvaredefinerte datarommet

By oktober 28, 2016 Uncategorized

Verden forandrer seg raskere enn noen gang. Digitaliseringen i samfunnet bringer med seg nye ideer, prosesser, forretningsmodeller og aktører. For at bedriftene skal holde tritt, må automatiseringen økes – og her spiller IT en nøkkelrolle.

Når ledelsen og forretningsutviklerne kommer med nye krav og forventninger, holder det ikke at IT fortsatt opererer etter en modell hvor det tar flere uker å åpne brannmuren og ivareta sikkerheten før mer datakapasitet er tilgjengelig for et prosjekt eller tjeneste. Vi står overfor et paradigmeskifte, hvor både IT og forretningen må se på hele tjenesteleveransen med nye øyne. De som ikke klarer omstillingen vil sakke lenger og lenger akterut.

IT er en av nøklene til suksess for at nye tjenester skal kunne utvikles og lanseres raskt. Spørsmålet er hvordan – uten å ansette flere folk og øke dagens IT budsjetter.

Svaret er automatisering av manuelle oppgaver og prosesser.

Den største utfordringen mange IT-avdelinger har i dag er for mange manuelle og tungvinte prosesser, og for mye tid brukt på brannslukking og reaktiv jobbing. Siden de fleste ikke vil få økte IT budsjetter eller flere ansatte i tiden fremover, er det åpenbart at man må finne nye måter for å få gjort mer, raskere og enklere.

Den tradisjonelle måten å tenke infrastruktur på, er at hver funksjon har sin dedikerte maskinvare. Det medfører at mye kapasitet står ubrukt. Med programvaredefinert lagring, nettverk og servere, får man samlet, virtualisert og automatisert alle elementene. På den måten kan ressursene leveres og konsumeres som tjenester – og gir mulighet for både automatisering og selvbetjening.

«Mye av grunnen til at man programvaredefinerer datarommet er for å kunne automatisere prosesser og standardisere tjenestene. Man abstraherer den eksisterende infrastrukturen, for så å lage et malverk på tjenestene man skal levere», sier Pål Gade Halvorsen, produktsjef for servere i Hewlett Packard Enterprise (HPE).

Nøkkelordet er forenkling, noe HPE har tatt på alvor gjennom lanseringen av sine Integrerte systemer. Med HPE Synergy, HPE ConvergedSystem og HPE Hyperconverged får man rack-enheter som inneholder server, lagring og nettverk i en integrert løsning. Det blir som ferdige byggeklosser, og man kan selv skalere og utvide mens utstyret er i bruk.

Stikkordet er enkelhet. I stedet for å selv komponere infrastrukturen ved å kjøpe separate servere, lagringssystemer og nettverksutstyr, får man levert et hyperkonvergert system, som HPEs HC380 – en komplett og integrert løsning som inneholder alle de nødvendige infrastrukturkomponentene, samt et administrasjonsverktøy for å dekke kapasitetsbehovet og forenkle driften. Som eksempel kan IT rulle ut VM’er på kun 5 klikk, og oppdatere hardware og firmware på kun 3 klikk. Her snakker vi 96% raskere konfigurering¹. Og når man kan kontrollere alt med kun ett administrasjonsverktøy, HPE OneView, kan IT oppnå en tidsbesparelse på 40%².

«Målet med et programvaredefinert datasenter er å bruke mindre penger gjennom å både utnytte all kapasiteten man har tilgjengelig samt levere tjenester raskere og sikrere. Vi tror på en hybrid fremtid, der Public Cloud, Private Cloud og tradisjonell IT kommer sammen i en hybrid løsning, og hvor ressursene kan flyttes rundt og administreres gjennom ett brukergrensesnitt,» sier Britt Aas Fidjestøl, Administrerende direktør i Core Services.

Core Services bistår i dag flere kunder med å automatisere samt forenkle systemer og prosesser, så tid kan frigjøres til å støtte opp under forretningen. Vi deler gjerne vår erfaring og kompetanse for å bistå også deg og din bedrift. Fyll ut skjemaet nedenfor, så vil en av våre spesialister kontakte deg.

[contact-form-7 id=”17″]

Fotnoter – kilder:

  1. Third-party analysis by ESG comparing the HPE ConvergedSystem 700 to do-it-yourself approach and composite alternative integrated system, conducted in October 2014.
  2. IDC White Paper: “The Business Value of HPE BladeSystem,” November 2015.