TJENESTER

Det er vanskelig å løfte stolen man selv sitter på.

Løsningsarkitektur & konsulenttjenester.

Løsningsarkitektur

Vi bistår med optimalisering av infrastrukturen. Arkitektur av løsninger er selve essensen i Core Services AS. Vi har dyktige løsningsarkitekter som tilpasser infrastruktur til kundens behov ved å sørge for en effektiv drift og forvaltning av applikasjonsporteføljen.

Konsulenttjenester

Etablering av en effektiv infrastruktur krever  gode produkter, kompetanse og ikke minst erfaring. Vi har erfarne konsulenter som leverer tjenester innen nettverk, sikkerhet, virtualisering, lagring (Restore, backup, arkivering), driftsverktøy og brukeraksess-løsninger.

Helsesjekk & responsavtaler

Vi skreddersyr avtaler for kontinuerlig helsesjekk for å sikre tilgjengelighet og at miljøet er oppdatert. Gjennom responsavtaler tilbyr vi prioritert tilgang til konsulentbistand. Et eget element her er jevnlig å få vurdert sikkerheten gjennom en penetrasjons-test. Core Services har sterk kompetanse på dette feltet.

Metodikk

Ved leveranser av prosjekter og tjenester, jobber vi etter en standardisert metodikk. Denne er utviklet over tid for å bidra til å redusere kost og risiko, i forbindelse med leveranser i sammensatte IT miljøer. Vår tilnærming bygger på beste praksis fra ITIL og MOF (Microsoft Open Framework) og er basert rundt spesifikke prosjektfaser. Hvert steg er klart definert og dokumentert. Denne tilnærmingen sørger for god kommunikasjon mellom de involverte parter i leveranser, slik at man reduserer risikoen og muliggjør effektiv styring.
Hele organisasjonen jobber etter samme standardiserte tilnærming for prosjektleveranser og er fokusert på å levere høyt nivå av kundetilfredshet.

Nøkkelen til suksess er effektiv drift og forvaltning av applikasjonsporteføljen.

Konvergert infrastruktur

Konvergert infrastruktur handler om å bringe server, lagring og nettverk sammen til en løsning med forenklet administrasjon som gir mer tid til innovasjon. Core går et skritt lengre og leverer konvergerte løsninger som understøtter kundenes foretningskritiske applikasjoner og tjenester. Vi bruker vår kompetanse til å sette sammen den rette balansen av produkt og tjenester til løsninger som dekke akkurat deres behov.

Ønsker du å jobbe i et av IT-bransjens ledende kompetansemiljøer? Vi rekrutterer